TIN TỨC - KHUYẾN MẠI


Kính gửi Quý Khách hàng,
Giá trị “người đồng hành” của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ không chỉ đến từ những hoạt động thiết thực giúp Quý Khách hàng sống trọn vẹn với hành trình của mình như chương trình “Song Hành Y Tế”, các chiến dịch nâng cao sức khỏe, … mà Bảo Việt Nhân Thọ còn sẵn sàng hỗ trợ Quý Khách hàng có thêm thời gian dành cho gia đình, tận hưởng những chuyến đi hay đơn giản chỉ là cùng nhau quây quần bên bữa cơm gia đình. Chọn an tâm còn được nhận vàng là món quà đặc biệt Bảo Việt Nhân Thọ gửi tặng Quý Khách hàng thông qua chương trình khuyến mại “THÁNG 8 MÙA VÀNG” (“Chương trình”) dành cho Quý Khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Từ ngày 01/08/2020 đến 31/08/2020, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/08/2020 đến ngày 14/08/2020 và thời gian Bảo Việt Nhân Thọ chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2020 đến hết ngày 31/08/2020.

II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của Bảo Việt Nhân Thọ được phân phối qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống của Bảo Việt Nhân Thọ trên toàn quốc.

III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng của Chương trình khuyến mại phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của Bảo Việt Nhân Thọ quy định tại Mục II. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung kèm theo; và Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống của Bảo Việt Nhân Thọ; và Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt: từ 17.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bảy triệu đồng) trở lên nếu khách hàng tham gia bảo hiểm qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống thuộc khu vực Miền Bắc, Miền Bắc Trung Bộ và Miền Trung (chi tiết xem tại Phụ Lục A đính kèm); hoặc từ 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng) trở lên nếu khách hàng tham gia bảo hiểm qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống thuộc khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh và Miền Nam (chi tiết xem tại Phụ Lục B đính kèm); và Ngày khách hàng nộp HSYCBH và ngày Bảo Việt Nhân Thọ chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Mục I; và Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của HĐBH; và Bảo Việt Nhân Thọ nhận được Xác Nhận Đã Nhận Hợp Đồng (“ACK”) của Khách hàng đến hết ngày 30/09/2020; và Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ Hợp đồng bảo hiểm.

0945448998