Bất kỳ ai trong số chúng ta, đều mong muốn được an toàn cả về sức khỏe cũng như an toàn về tài chính. 

 Và điều này càng trở lên quan trọng đối với những người trụ cột trong gia đình, những người làm cha mẹ.

 AIA cũng như phòng kinh doanh HN214 luôn thấu hiểu điều đó. Và để đồng hành cùng bạn bảo vệ gia đình, chúng tôi gửi đến bạn những chương trình bảo hiểm ưu việt của Dai-ichi.

những sản phẩm chính

gói bảo hiểm hỗn hợp phổ biến

0945448998