Hưu Trí Vững Nghiệp

By:
Posted: 04/06/2021
Category: Doanh Nghiệp
Comments: 0


Doanh nghiệp của Bạn đang quan tâm những vấn đề gì?
Thành viên của Bạn đang lo lắng ra sao?


• Làm sao luôn có đủ nguồn nhân lực để đảm bảo hoạt động ổn định?
• Làm thế nào để khuyến khích thành viên tăng hiệu quả làm việc?
• Làm gì để thu hút và giữ chân nhân tài?
• Thu nhập khi nghỉ hưu chưa đủ để chi tiêu và hưởng thụ cuộc sống?
• Gia đình của thành viên không có nguồn tài chính đảm bảo để tiếp tục cuộc sống nếu họ không may gặp rủi ro?
• Thu nhập hiện tại không đủ hấp dẫn sovới các công ty trên thị trường?
Hưu Trí Vững Nghiệp là giải pháp phúc lợi khuyến khích thành viên nâng cao hiệu quả công việc và gia tăng kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
BẢO VỆ
- Quyền lợi trợ cấp mai táng
- Quyền lơi bảo hiểm tử vong
- Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

ĐẦU TƯ TIẾT KIỆM
- Quyền lợi rút Tài khoản bảo hiểm hưu trí
- Quyền lợi duy trì Tài khoản gồm a) Quyền lợi duy trì đóng góp và b) Quyền lợi gia tăng Giá trị Tài khoản
- Quyền lợi hưu trí định kỳ
- Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu để Người được bảo hiểm được nhận ngay một phần Giá trị Tài khoản (25% hoặc 50% Giá trị Tài khoản) tại lần nhận Quyền lợi hưu trí đầu tiên
- Đầu tư an toàn và hiệu quả với Quỹ hưu trí tự nguyện

 

Chia sẽ lên mạng xã hội của bạn!

Bài viết liên quan

0945448998